Παρουσίαση του νεοϊδρυθέντος “Συλλόγου Αεροσφαίρισης Ρόδου”!

Μια νέα αεροσφαιριστική προσπάθεια ξεκίνησε πρόσφατα στην Ρόδο. Ο επικεφαλής της, Χρήστος Σταματίδης, μας κατατοπίζει λεπτομερώς!

Περισσότερα