Αποποίηση Ευθύνης (Disclaimer)

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο έχουν ως μόνον σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των αναγνωστών μας πάνω στο άθλημα της Αεροσφαίρισης. Παρόλο που φροντίζουμε να κρατάμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο και να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που δημοσιοποιούμε, δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με τυχούσες αλλαγές σε ημερομηνίες και ώρες διοργανώσεων, την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να διαφημισθούν μέσω του ιστοτόπου ή το υλικό που μπορεί να δημοσιοποιηθεί από τρίτους.

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη που ενδεχομένως προκληθεί κατά τη διάρκεια κάποιας διοργάνωσης, ή εξαιτίας της χρήσης εξοπλισμού Αεροσφαίρισης. Τονίζουμε πως προκειμένου να προμηθευθεί εξοπλισμό και να συμμετάσχει σε κάποια διοργάνωση, ο κάθε παίκτης πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, γεγονός το οποίο θα πρέπει να επαληθεύει ο εκάστοτε διοργανωτής/προμηθευτής εξοπλισμού.

Μέσω του παρόντος ιστοτόπου, οι επισκέπτες μπορούν να δημοσιοποιήσουν συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους για το περιεχόμενο και την προσβασιμότητα των οποίων δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Παρόλο που το περιεχόμενο που αναρτάται από εμάς ελέγχεται ως προς την καταλληλότητά του, η δημοσιοποίηση οποιασδήποτε άποψης ή/και περιεχομένου δεν συνεπάγεται απαραίτητα πως ενστερνιζόμαστε ή επικροτούμε τα εκάστοτε δημοσιευόμενα.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η πρόσβαση των επισκεπτών στη σελίδα μας να είναι απρόσκοπτη, ενημερωτική, παραγωγική, και ευχάριστη ως εμπειρία. Εξυπακούεται, όμως, πως δεν ευθυνόμαστε για τα τυχόντα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, και για τα οποία δεν θα είμαστε υπαίτιοι.