Δελτίο Τύπου «Tzedes Airsoft A.C.»

Tzedes
Το ακόλουθο Δελτίο Τύπου μας απέστειλε προς δημοσίευση το Αθλητικό Πανηπειρωτικό Σωματείο Αεροσφαίρισης "Tzedes Airsoft A.C.", ενημερώνοντάς μας σχετικά με την νέα έδρα του.

Διαβάστε περισσότερα...

Operation: Dawn of Fate

Dawn of Fate
Το χέρι της σφίχτηκε αποφασιστικά γύρω από τον πομπό του ασυρμάτου. Πίεσε το κουμπί ανοίγοντας τον δίαυλο και γεμίζοντας το αντίσκηνο με τον στατικό ήχο. Λίγο μετά άφησε το κουμπί και η σιωπή επέστρεψε στον χώρο… Διαβάστε περισσότερα…