Βασικοί κανονισμοί αεροσφαίρισης! (Υπενθύμιση)

Επειδή «Επανάληψη, μήτηρ μαθήσεως», ακολουθούν οπτικοποιημένοι μερικοί βασικοί κανονισμοί αεροσφαίρισης.
Διαβάστε περισσότερα…